בס"ד

דין משמעתי

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין" מעניק ייעוץ, ליווי וסיוע משפטי בתחומים רבים, ובין היתר ייצוג משפטי בסוגיות של דין משמעתי. המשרד מטפל מדי שנה במגוון רב של פניות בתחום, ולאורך שנות פעילותו, ליווה המשרד מספר רב של לקוחות וסייע ללקוחות רבים בזיכוי בתיק משמעתי.

דין פלילי ודין משמעתי

כלל הגופים במדינת ישראל כפופים לדין הפלילי. אולם, מעבר לכך, לכל גוף יש את דיני המשמעת הייחודיים לו. ישנם מקרים העונים על שתי הקטגוריות, כגון מקרה של הונאה בעבודה. במקרה שבו הוגשה תלונה משמעתית על עובד בעקבות חשד לעבירה משמעתית (כגון עבירה אתית) או שנחשף חשד לעבירת משמעת של עובד שפעל בניגוד לחוק הפלילי או ביצוע עבירות משמעת העוברות על כללי הדין המשמעתי בארגון - מחויב הארגון בביצוע חקירה משמעתית מקיפה, וכן קיום הליך משמעתי לעובד בבית דין משמעתי, אשר יסתיים בזיכוי הנאשם או בהרשעתו ומתן פסק דין משמעתי, אשר יבוא לידי ביטוי ברישום עבירת המשמעת בתיק המשמעתי של העובד.

כלומר, במידה והחקירה מצאה כי העובד עבר על הדין המשמעתי, יינקטו נגדו הליכים במסגרת הארגון. אולם, ככל שיימצא כי העובד עבר גם על החוק הפלילי, על הארגון לדווח על העובד לרשויות החוק.

ועדה משמעתית

כל עובד בארגון כפוף לתקנון המשמעת שקבע הארגון, המורכב ממערכת של כללים הנקבעים על ידי הממונה על המשמעת בארגון. במקרה של אישום משמעתי או עבירה על האתיקה המקצועית של הגוף או המוסד, הכוללים התנהגות שאינה הולמת או התנהגות שאינה הוגנת, נדרש הארגון לביצוע הליך משמעתי, במסגרתו, יובא העובד בפני ועדת משמעת. ועדה זו מחויבת לביצוע מקיף של הליך שיפוט משמעתי הכולל: בדיקת הטענות, הצגתן בפני העובד ומתן הזכות להתגונן. עבירה על תקנון זה יגרור הליך בירור משמעתי, בסופו יינקטו הליכים משמעתיים כגון: השעיה מתפקיד והשעיה דחופה במקרים חריגים, ואף תוגש תלונה פלילית כנגד העובד באם יימצא כי עבר על החוק.

מקצועות שהוסדרו כנמנים עם ההליך המשמעתי

מקצועות רבים הוסדרו בחוק כנמנים עם ההליך המשמעתי והם נחלקים ל-3 קבוצות ראשיות כדלקמן:

  1. מקצועות רפואה: רופאים, רופאי שיניים, רוקחים ורופאים ווטרינריים. במקצועות הללו על שר הבריאות מוטלת החובה להעמיד לדין משמעתי בעל מקצוע ולהחליט איזה אמצעי משמעת יוטל עליו, וזאת בהתאם לדו"ח של וועדת המשמעת שיועבר אליו.
  2. פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, שמאי מקרקעין, יועצי השקעות, יועצי מס, מהנדסים ואדריכלים: בקבוצה זו, הסמכות להחליט על קיום עבירות המשמעת מוטלת על וועדת משמעת או וועדת האתיקה עצמאיות.
  3. רואי חשבון: עבירות משמעת מאת רואי חשבון נידונים במועצת רואי החשבון. למועצה הזכות להחליט על פעולות משמעת שיוטלו על רואה החשבון, וזאת לאחר הליך חקירתי אשר יבוצע על ידי המועצה או אחד מחבריה האמון על כך.

שיטות השיפוט המשמעתי של בעלי מקצוע הנ"ל אינם אחידים על פי חוק ועל כן, בשנת 2008 יצא תזכיר חוק שיפוט המשמעת במקצועות המוסדרים ממשרד המשפטים, ומטרתו להתוות דרך שיפוט כוללת.

בין בעלי מקצועות אשר נתונים לשיפוט משמעתי נמנים גם:

עובדי מדינה

מי שהוא עובד מדינה, ובאופן כללי כל עובד ציבור – כפוף לכללי האתיקה לעובדי מדינה, הנקבעים על ידי המדינה. כללים אלו נקבעים על ידי נציבות שירות המדינה, במסגרתה קיים תקנון שירות המדינה (תקשי"ר), שבו נדרש לעמוד כל עובד מדינה. בהתאם לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 (ראוי לציין בהקשר זה את סעיף 17, המציין ספקטרום נרחב של עבירות התנהגות בלתי הולמת), עובד מדינה שעבר עבירות משמעת יובא לדין משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. במסגרת ההליך רשאי בית הדיו להורות על השעיית עובד מדינה ואף לנקוט בצעדים דרסטיים יותר כנגד העובד.

להליך משמעתי עלולות להיות השפעות קריטיות על העובד - לא רק שמהלך הקריירה שלו יכול להיפגע או להיעצר לגמרי, אלא גם שמו הטוב ומקור פרנסתו עלולים להינזק קשות. ראוי לציין, כי כל בעל מקצוע אשר נמצא תחת חקירה משמעתית או בהליך משמעתי מותר וראוי שייוועץ בעורך דין המתמחה בדין משמעתי וכל המקדים כן ייטב - כבר בשלב החקירה, ו/או הבירור על מנת שניתן יהיה לפעול למניעת השעיה, למניעת הליכים משמעתיים כגון העברה לעבודה אחרת וכדי שניתן יהיה לקבל ייצוג כבר בשלב השימוע.

עורכי דין

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 קובע את אמות המידה שלפיהן, על כל עורך דין לפעול. בין היתר, קובע החוק שלהלן הוראות לעניין דין משמעת ודין פלילי, ומגדיר מגוון רחב של פעולות והתנהגויות אסורות, כגון התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע עריכת דין, מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין, ועד לעבירות חמורות כגון הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח. תובענה משפטית כנגד עורך דין תוגש לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, אליה כפופים כל עורכי הדין.

גורמי צבא, גורמי ביטחון וגורמי שיטור.

חוקרים פרטיים, סוכני מכס, ימאים ועוד.

דין משמעתי סטודנטים

המוסדות הסטודנטיאליים כפופים למועצה להשכלה גבוהה, אולם הסטודנטים עצמם כפופים לתקנון משמעת סטודנטים כפי שנקבע על ידי הגוף שבו הם לומדים. קובלנה משמעתית כנגד סטודנטים מוגשת לרוב בגין עבירות מסוג של הונאה בבחינה או הונאה בעבודות סמינריוניות, אולם קיימים מקרים חמורים מכך. ראוי לציין כי קובלנה מסוג זה נסמכת רבות על חוות הדעת של מי שהגיש אותה ובהתאם לכך ישנן דרכים רבות בידי הסטודנט כדי להגן על עצמו בפניה.

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין" - ייצוג משפטי בדין משמעתי

המשרד מעניק ייצוג משפטי בדין משמעתי של עובד או דין משמעתי סטודנטים, תוך ליווי הלקוח לכל אורך התהליך ומתן ייצוג משפטי פלילי. במסגרת ייצוג משפטי משמעתי, מייצג המשרד את לקוחותיו בפני ועדות משמעתיות מסוגים שונים, ובכללן ועדת משמעת פריטטית. תודות לניסיונו רב השנים של עורך הדין דרשן הכהן ואופן מציאת הפתרונות היעילים והיצירתיים הייחודי לו, הביא המשרד לאורך השנים לזיכוי בהליך משמעתי ומניעת השעיה לרבים מלקוחותיו. אנו פועלים במרץ לזיכוי נאשם ולצמצום נזקים בחיי הנאשם.

צרו קשר עוד היום בטלפון 6566667–03 ונשמח לסייע גם לכם

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה