בס"ד

ייעוץ משפטי

 

בעת רכישת דירה, השקעה כספית, ניהול משא ומתן, הקמת עסק, חובות וזכויות, דיני עבודה ובמיוחד חקירה פלילית ומשמעתית, קבלת ייעוץ משפטי זאת פריבילגיה שאין כדוגמתה.

בחקירה פלילית או מתן עדות – הגשת תלונה וגם לעיתים לאחריה, ניצב האדם בפני שורה של שאלות, דילמות וחששות כיצד לפעול, מה להחליט, מה לומר, איך לומר, מה לספר, מה לספר בדיוק רב ומה עדיף שלא להזכיר, כדי  להגן על עצמו וקרוביו ולא לסבך ולהסתבך בעתיד מהאמרה שנאמרה. יותר מכל גובר החשש  מה הסנקציות העומדות לזכות הרשות החוקרת, ומה הסמכויות שיש ביכולתה  לפעול כלפי הנחקר ומוסר הגרסה.

הדרך להתמודדות עם אי הוודאות היא על פי האמרה הידועה של רבן גמליאל מתוך פרקי אבות -"עשה לך רב והסתלק מן הספק...". מוטב לאדם לקבוע דמות – איש מקצוע שאתו ניתן להיוועץ, לקבלת זווית ראייה נוספת ואחרת, שתאיר את עיניו לגבי הדילמה ותסייע לו להסתלק מן הספק.

קיימים שני מניעים עיקריים להגשת תלונה במשטרה או ברשויות המס: האחת והעיקרית היא לשם הענשה ונקמה מצד קורבן העבירה כנגד מבצע העבירה, והשנייה היא כדרך של אזרחות טובה. בכל אחת מן הסיבות המנויות ואף אחרות יש צורך בחשיבה עמוקה ומתוכננת כיצד להגיש את התלונה ואם בכלל.  לעיתים, מוטב שלא לגשת תיכף ומיד ולדווח אודות אירוע ו/או להגיש תלונה בפני הרשויות והמשטרה, אלא, לשקול תחילה כיצד יש להעביר את המסר, מה בדיוק לדווח,  ובאיזה עיתוי. פעולה מהירה וספציפית מבלי להיוועץ וללא קבלת עצה טובה ושורשית לעומק הסוגיה, יכולה לא אחת לסבך ולהחריף את המצב. 

כבוד השופט העליון בדימוס מישאל חישין מנה 3 אינטרסים העומדים ביסודה של היוועצות: האינטרס של מקבל העצה, האינטרס של המייעץ, והאינטרס הציבורי.   חשיבות ההיוועצות נעוצה בעובדה ששימוש נכון בזכות זו יכולה להוביל ולשפר את קבלת ההחלטות לטובה, ונכונה יותר.

אדם שאיננו מנוסה,  הנקלע לסיטואציה שאינה פתורה ויש במוחו ספקות והתחבטויות,  עליו לקבל החלטות נכונות, ולא על סמך השערות או אומדן נתונים שאינם מבוססים או ידועים ואמתיים.  קבלת ייעוץ משפטי מאדם שבאמתחתו הכישורים והידע להסביר את כל המהלכים והאפשרויות,  שמסוגל לפענח סיטואציות ולתת עצות נכונות, יכולה לסכל תוצאות הרות גורל. 

היועץ המיתולוגי המוכר מתוך היסטוריה היהודית הינו אחיתופל שהיה יועצו הקרוב של דוד המלך ואבשלום בנו. אחיתופל היה ידוע כאדם חכם מאוד שכל עצותיו לדוד המלך ולבנו אבשלום היו עצות חכמות ונבונות. ולמרות זאת, אחיתופל מוצג באור שלילי  כמי שנותן עצות רעות ובלתי מקצועיות -  "עצת אחיתופל" בשל בגידתו בדוד המלך,  על ידי מתן עצות לאבשלום שמרד באביו דוד.  ומכאן, המונח "עצת אחיתופל"  מסמל עצה רעה מפי אדם נכלולי וערמומי.

בארצות הברית, בשנת 1966, בית המשפט העליון הפדרלי פרסם פסק דין המחייב כל שוטר למסור לחשוד בעת מעצרו 4 אזהרות: זכות השתיקה, כל שיאמר עשוי לשמש כראייה, זכות למינוי עורך דין לחסרי אמצעים, והזכות להיוועץ בעורך דין ונוכחות העורך דין בהליך החקירה.

בהתאם לחוק בישראל, חוקר רשאי לחקור כל אדם שמכיר את העובדות ונסיבותיה של כל עברה,  והנחקר חייב להשיב נכונה על כל השאלות שיוצגו לו בחקירה. הכול יודעים  שקיימת לנחקר הזכות הבסיסית המאפשרות לו לשמור על זכות השתיקה ולא לומר דבר, ונוהגים לשכוח את הזכות חשובה הרבה יותר,  והיא הזכות להיוועץ בעורך דין.

סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי על קצין המשטרה להבהיר לעצור את זכותו להיפגש עם עורך דין. לפי סעיף 34(א) לחוק, "עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו". זה יעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים סודיות השיחה.  בפרשת יששכרוב, פסק הדין בערעור פלילי המוכר וידוע  במשפט הישראלי – טוראי רפאל יששכרוב נגד התובע הצבאי,  הדן בפסילת ראיות שהושגו לא כדין, נקבע כי גביית הודאה מיששכרוב מבלי ליידע אותו על זכותו להתייעץ בעורך דין פגעה משמעותית בזכויותיו. ומכאן,  שוטר שחוקר אדם, חייב להזהירו קודם לכן שאין הוא חייב לומר דבר שעלול להפלילו, ותינתן לנחקר הזכות להיוועץ בעורך דין טרם חקירתו.

 בתורה, פרשת יתרו – ספר שמות,  מתואר יתרו חותן משה כיועץ הראשון בהיסטוריה בשעה שייעץ למשה רבינו, כיצד לשפוט את העם באופן יעיל תוך האצלת סמכויות. בתקופת שלאחר יציאת מצרים במעמד הר סיני, יתרו הבחין בעומס המוטל על משה, שכל המטלות נופלות על כתפיו, וייעץ לו להאציל סמכויות ולאמץ דפוס פעולה שונה, על ידי בניית תבנית פעולה הירארכית בתחום השיפוט – "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ושרי עשרות.." ואפילו משה החכם, גדול הנביאים והמנהיגים נעזר בעצה של אחר, שומע בעצתו הנבונה של יתרו – "וישמע משה בקול חתנו, ויעש כל אשר אמר" .

ידע וניסיון מאפשרת הבנה טובה יותר של המציאות. העובדות מלמדות כי מי שהסתמך לא על בסיס אמתי ומציאותי, מי שמנסה לפתור בעיות ולהשיב לשאלות מבלי שהוא מכיר את המטריה והעובדות כיצד הפעולות מתנהלות, מבלי שיש לו את הידע המתאים וניסיון מעשי, יכול לסבך עצמו ללא היכר. הדרך הנכונה ביותר הינה התייעצות ושמיעת דעותיהם של אחרים הבקיאים בתחום, בדיקה והבנה לעומק את הנושא עד לרמת הסרת ספק ומציאת פתרון הולם.

 

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה