בס"ד

עסק משפחתי

עסקים משפחתיים מהווים בעולם המערבי, חלק נכבד מפעילות כלכלית. יתרונותיה של העסק  המשפחתית בראש ובראשונה הוא בתחום הכלכלי. כללי המיסוי החלים בעסק משפחתי, בניגוד לשותפות עסקית אחרת, נעדרת אישיות משפטית עצמאית לצורכי דיני המס, ובכך שומרת החברה המשפחתית על אישיותה העצמאית לצורכי מס, בכפוף לסעיף 64 א' לפקודת מס הכנסה.

מטרתו של סעיף 64 א' לפקודת מס הכנסה  תשל"ח – 1978, הייתה לעודד בישראל ניהול עסקים באמצעות חברות. הצורך בעידוד נבע בשל  שיעורי המס הגבוה מהכנסות חברה, בהשוואה לשיעורי המס שהוטלו על הכנסות היחיד. ולכן, הוראות סעיף 64 א' לפקודה, נועדה לשמירה על יתרונות ההתאגדות כחברה ועיקרון האישיות המשפטית הנפרדת ובנוסף, זכייה ביתרונות המיסוי המיוחדים ליחיד.

חברה משפחתית לפי לשכת מס ההכנסה בישראל,  הינה חברה שבעלי מניותיה הם בני-משפחה בהתאם לפי סעיף 76 (ד) (1) לפקודת מס הכנסה - רואים אותם כבן-אדם אחד. סעיף 76 (ד) (1) קובע בין היתר כי "אדם וקרובו" ייחשבו לאדם אחד.

יתרונותיה של החברה המשפחתית אינם רק מהבחינה הפיננסית. אלא,  עומדות לזכותה יתרונות נוספים גם בתחום הסוציולוגי-פסיכולוגי. האופי המשפחתי גורם לכל העוסקים בה להיות תלויים אחד בשני על מנת לנווט את העסק לחוף מבטחים.  משפחה, לטוב ולרעה הנה הסמכות המחנכת הראשונית, הטבעית המובנת מאליה והחזקה הקובעת מכולן. היא הסמכות הראשונה בזמן והראשונה בחשיבות. עסק משפחתי מקרין אמינות, כנות ונאמנות המהווה יתרון וזכות קדימה של  הצרכנים על פני אחרים ומטבע הדברים הינו אחד הגורמים המשפיעים ביותר על הכלכלה. בארצות הברית כ- 86% מהעסקים הם עסקים משפחתיים המעסיקים כ- 70% מסה"כ העובדים. באירופה העסקים המשפחתיים  נחשבים לב ליבה של  הכלכלה. בישראל לעומת זאת, רק כ- 60% מהעסקים הם עסקים משפחתיים.

משמעות המושג "עסק משפחתי" משתנה ביחס לזמן, למקום, לחברה ולמוסדותיה, וכמובן גם לטבע האישי ולניסיונו  של כל אחד מבעלי המניות. ישנם גם עסקים שבעלי המניות בהם אינם מגיעים להסכמה לגבי האידיאל העסקי המשותף. ולכן, בעסק משפחתי כמו כל עסק רגיל, קיימת היררכיה ברורה מי מנהל את העסק, מי אחראי על הביצוע ומי מפקח ואחראי על תזרים הכספים.

קיימים עסקים  משפחתיים שאינם מתנהלים על מי מנוחות. החלק הפחות נעים בעסק משפחתי הוא  המורכבות  והייחודיות של הבעיות וחילוקי הדעות השכיחות,  המובילות  לסכסוכים עד לכדי פגיעה קשה בתפקוד העסק.    לעיתים, שגדלים הדורות הבאים,  יחסי הכוחות משתנים ובהתאם לכך גם הרצונות והצרכים אשר מובילים לוויכוחים ועימותים. בעסק משפחתי ישנם משתנים רבים  המשפעים לאין ערוך על בעלי התפקידים ועל אישיותם כל אחד לחוד ובדרכים שונות.  פעמים רבות, פגיעה בעלת אופי רגשי, תתורגם לפגיעה בעלת אופי כלכלי, והסכסוך יישא אופי של סכסוך על ממון שמצטייר יותר "לגיטימי". לא מעט עסקים משפחתיים נקלעו לסכסוכים "כלכליים" מנימוקים שבסיסם רגשי.  הדינאמיקה בעסק משפחתי  שסכסוך "מתחיל בכד ומסתיים בחבית" – מתחיל בדברים פעוטים וחסרי משמעות  ומתפתח לכדי פילוג במשפחה ולהצפת אירועים מן העבר שאינם קשורים לעניין הכלכלי והעסקי.  "הכל נשאר במשפחה" נכון עד לרגע של "עליה על שרטון", אז גובר החשש לחשיפת סודות עסקיים ומשפחתיים והמאבקים גוברים  ומובילים לסדקים קשים בין ההורים, האחים, האחיות, הגיסים והכלות.

סיפורי ההיסטוריה מתוך המקורות היהודיים מתארים לנו היטב את התהליכים המשפחתיים בין ההורים ובמיוחד בקרב האחים. החל מיעקב ועשיו דרך לבן מול שתי נשותיו וחתנו ובהמשך הקו העובר בין סיפורי שנים עשר האחים - בני יעקב. ההתרחשויות מלמדות  על יחסי האיבה האהבה, הקנאה ובכלל הקשרים המשפחתיים והרגשיים כיצד הם משפיעים על אורח החיים. בספר בראשית מתואר, שיצחק רצה לברך את עשיו בנו בכורו, בעוד שלבסוף יעקב זכה בברכה. עשיו היה איש ציד שבילה את רוב זמנו בשדה, ואילו יעקב אחיו התיאום היה איש תם יושב אוהלים. כאשר עשיו שב מן השדה והוא עייף, מצא את יעקב מבשל נזיד. "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי" הוא קרא לאחיו. יעקב הסכים לתת לו את הנזיד אך בתנאי שעשיו ימכור לו את בכורתו, ועשיו הסכים. העסקה בין האחים  נחתמת בשבועתו של עשיו כי הוא אכן יעשה זאת. יעקב  זוכה בברכת אביו יצחק,  ומועברים אליו הסמכויות והשלטון במשפחה – "הווה גביר לאחיך וישתחווה לך בני אמך". והנה לפנינו ניכר היטב סכסוך משפחתי שנמשך לדורות. ההתרחשות בין עשיו ליעקב הוא המקרה קלאסי בו מתואר כיצד פורץ סכסוך בין אחים ופתיחת מלחמה ושנאה ביניהם עד לכדי כוונת רצח – "ויקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"– כך זמם עשיו לנקום ביעקב לאחר מות אביו יצחק.  

פעולה החינוכית על ידי ההורים היא פעולה אוטומטית מתבקשת גם בעסק משפחתי.  ההורים מהווים דוגמה ושליחים של העסק על אופן ניהולה והתנהלותה על ידי הפנמת  יסודות ברורים של הדרכה אישית ופיתוח ערכי יסוד שאינם חברתיים בלבד. עסק משפחתי תלוי במידה רבה בהקניית ערכים נכונים ואידיאלים להמשך קיומו ופריחתו. עסק משפחתי בו ההורים וילדיהם חונכו לגיבוש תכליתי שכל מטרתו הצלחת העסק המשפחתי תוך שמירה על כבוד ופרופורציות, יהווה כר נוחה לדרך חיים ועתיד טוב יותר להצלחת העסק המשפחתי גם לדורות הבאים.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה