בס"ד

עד מדינה

עד לפני כשבוע הנושא המדובר ביותר בישראל היה פרשת רכישת הצוללות  מגרמניה על ידי מאן דהו. מעורבים רבים הובלו לחדרי החקירות, בניסיון לפענח את החשדות ולקשור את המעורבים לבעלי עמדות בכירות ואנשי ציבור, ואין סוף פרשנויות דווחו בתקשורת. עד לרגע די לא מפתיע במיוחד, עם פרסום הכרזתו של אחד המעורבים שהסכים לשמש עד מדינה.

עד מדינה, ישנם כאלה  הסוברים, זה אדם מלשן ופחדן שבגד בחבריו לפשע, על מנת להציל את עורו, ולכן החליט לספר על מעלליו שלו ושל חבריו בתמורה לקבלת הקלה בעונש. על פי החוק,  עד מדינה הוא איש השותף לעבירה, שמעיד מטעם התביעה אחרי  שנתנה לו טובת הנאה או הובטחה לו טובת הנאה בתמורה לעדותו במשפט נגד מעורבים אחרים.

מעמד של עד מדינה לשם הפללת שותפיו יהיה כאשר חלקו אינו נופל מזה של שותפיו,  ובפרט שהאינטרס הציבורי מצדיק זאת. הטעם לכך הוא, שלעיתים רק עבריין אשר מעמדו בפרשה או בחבורה העבריינית איננו שולי, יוכל לספק ראיות קבילות ומספיקות למעורבותם של כל מבצעי העבירה בעבירות המיוחסות להם או בעבירות הנחקרות. ככל שהעבירה הנחקרת חמורה יותר וככל שפגיעתה קשה יותר בפרט ובציבור, כך תישקל  בחיוב השימוש בעד מדינה להוכחת העבירה וביצועה על ידי יתר השותפים.

ככלל, לא נחתם הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי בפרשה, או עם ראש הכנופיה העבריינית, מי שהוא בגדר "מנהיג מובהק". השאיפה לחתימה להסכם עד מדינה היא רק לאחר שרשויות אכיפת החוק מיצו את כל אפיקי החקירה האחרים, ואין מנוס אלא לחתום על הסכם עד המדינה לשם הגנה על חיי אדם ומניעת עבריינות עתידית.

לפני כחצי שנה התפוצצה פרשת הצוללות העוסקת בקבלת שוחד והטיית מכרז בנוגע לרכישת צוללות  מחברה גרמנית  עבור חיל הים הישראלי. נחקרו מעורבים רבים ואף נעצרו כמה מהם ולבסוף אחד החשודים החליט להפוך לעד מדינה ולהעיד מטעם התביעה – המדינה, נגד עמיתיו – יתר החשודים האחרים, בתמורה להצעה "נדיבה" שהוסכמה בין הצדדים, להקלה בחומרת העבירה שמיוחסת לעד מדינה או הקלה בריצוי העונש או הקלה באופן ריצוי העונש ועוד כהנה תנאים מקלים אחרים ואפילו חסינות ברמה מסוימת.

הבעיה המתעוררת בדרך כלל עם עדי מדינה היא מהימנותם. עדי מדינה המפלילים את חבריהם אינם בהכרח עושים זאת מתוך חרטה על ביצוע המעשה הנפשע לו היו שותפים או מתוך רגשי אשמה על המעשים שאינם מוסריים, אלא, מתוך צורך וכורח להציל את עורם, להינצל "בשן ועין", למזער את נזקיהם ולהציל עצמם מאימת הדין  גם במחיר הקרבת חבריהם "לנשק". חשוד שמבקש או מוצע לו לשמש עד מדינה, בכפוף להסכם שנערך עימו, נדרש להפליל את כל אלה "שגנבו עימו סוסים", לספר על מעליהם של כל השותפים והמעורבים. כדי לאמת את גרסתו, יהיה על התביעה להציג תוספת ראייתית איכותית לעדותו  על מנת לסייע ולחזק את גרסתו, ולרפא את כל הפגמים מעצם היותו הוא עצמו עבריין, ומתוך החשש וספק מאמינותו ומהימנותו.

עדי מדינה אינם אהודים במיוחד בקרב הציבור בכלל  שבעיניו נחשב העד כעבריין לכל דבר שפגע באזרחים, ובוודאי נחשב שנוא בעיני חבריו לפשע שלתפיסתם אין חמור יותר מבגידה בחבר לדרך. העובדות מלמדות, שבקרב אוכלוסיית העבריינים בתחום עבירות הצווארון הלבן כמו למשל במקרים של שחיתות ציבורית הכרוכה בעבירות של מרמה והפרת אמונים יכול עד מדינה לעמוד בהתחייבויותיו בהסכם עם התביעה, ובתום מיצוי ההסכמים ההדדיים, יכול לשוב לחיות את חיו באין מפריע. לעומת זאת, בקרב ארגוני הפשיעה החמורה והמאורגנת, עד מדינה שנכנע ללחצי המשטרה או הפרקליטות לשמש כעד תביעה נגד חבריו והארגון אליו הוא השתייך, סופו במקרה הטוב לחיות בחשש, הסתתרות, בהגבלה בתנועה או בזהות בדויה ופחד מתמיד, ובמקרה הגרוע הוא יחוסל ונשמתו תישלח לעולם שכולו טוב - בדרך כזו או אחרת.

במשפט אזרחי רשאי בית המשפט להכריע על פי עדות יחידה ובפרט שינמק מה הניע אותו בהחלטתו. בשונה מעט מהמשפט פלילי, שהכרעה של שותף לעבירה צריכה חיזוק. במקרה של עד מדינה ישנה החמרה נוספת, בין היתר, משום שעד מדינה מעיד לטובת התביעה נגד הנאשמים האחרים בתמורה לטובת הנאה. סעיף 54א(א) לפקודת הראיות קובע: "שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה".

בפסק דין בתיק  משנת 1994, הגדיר זאת כבוד שופט בית המשפט העליון  יעקב קדמי  כך: "לשיטתי, עד הופך לעד מדינה במקום שבו מתקיימת הבנה – מעין הסכמה - בינו לבין הרשות. זו מבטיחה או נותנת טובת הנאה על לקבל מן העד גרסה נוחה לה וזה מבין  את  תכלית המתת ומקבל עליו - קרי: מסכים - למסור גרסה בתמורה לטובת ההנאה"

במקורות היהודיים ההתייחסות לעבריין שביצע עבירה הוא כאדם  רשע וככזה הוא פסול  לעדות. בתורה - ספר שמות - פרשת "משפטים",  אשר ברובה עוסקת במצוות ובחוקים בתחום המשפטי   שבין אדם לחבירות ולביצוע העבירות התקיפה, הריגה, גזל, הונאה, גרימת נזק ועוד.., קיימת התייחסות עוינת לעד שהיה שותף לעבירה יחד עם אחרים. וכך נכתב:" אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס". לאמור, שותף לביצוע עבירה פלילית הוא מבחינת אדם הפסול לעדות והוא מוגדר רשע. ורשעים,  גם אם אמרתם אמת, הם פסולים למתן עדות ודינם קבלת מלקות.

הכלל והרציונל, עד מדינה הינו עבריין לכל דבר ויש להימנע מעריכת הסכמי עד מדינה עם דמויות מושחתות בעלי אישיות מפוקפקת, לאור טיבם והתנהגותם. לרוב, עבריין צריך לבוא על עונשו, ועל כן, הפיכתו של עבריין לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף את טובת הציבור, למען הבאתו לדין של עבריין בכיר אחר - שהתביעה מתקשה לעשותה בלא שימוש בעד מדינה.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה