בס"ד

חוק חינוך חובה

כל שנה, מידי שנה, בסוף חופשת הקיץ עם פתיחת שנת הלימודים ( בישראל בדרך כלל באחד בספטמבר), הריטואל הקבוע אינו פוסח על שום משפחה שלילדיהם  זאת השנה הראשונה שהם פוקדים את בית הספר. לילה קודם ההורים אינם נרדמים, בבוקר קמים אפופים ולחוצים, מלווים את הילד בדרכו הראשונה אל ספסל הלימודים, ואם לא רוצים או מתאים, אין ברירה זאת אינה בחירה. זאת חובה חקוקה הנקראת "חוק חינוך חובה". או ליתר דיוק, "חוק לימוד חובה".

במדינת ישראל החל משנת 1949, נחקק חוק בנוגע לשיבוץ ילדים למסגרת חינוכית שנקרא חוק לימוד חובה. עם הזמן שמו של החוק שובש לחוק חינוך חובה ובהמשך המילה חובה שונתה אף היא לחוק חינוך חינם. חינוך חינם ?!  מי נותן בחינם ?!!  כן, חינם. לא מדובר באפקט הפיגמליון שהנבואה או המחשבה  הגשימה עצמה, אלא, בישראל נקבע שהלימוד מגיל 3 עד 18 הוא בחינם.

לאורך השנים, ימים בודדים טרם פתיחת שנת הלימודים, ההורים נהגו להתרוצץ ולהרבות בקניות של ספרים, כלי כתיבה, מחברות, וסידורים אחרונים, הילדים מדדו בגדים ותלבושת אחידה, שהותאמו לצבעי הילקוטים, ומלאים בשלל עצות - מוטיבציה וידע - שכלי רגשי וחברתי, המורים מצוידים במערכי שיעורים ושאלות למבחנים,  השוטרים ומשמרות הזהב כבר תרגלו את הנחיות השמירה על מעברי החצייה ודרכי גישה נוחים ובטוחים, ולעומת כולם, פטרוני משרד החינוך והוועדים הם "משבתי השמחות". תמיד נהגו להתקוטט ביניהם ותדיר הכריזו על שביתה ואי פתיחת שנת הלימודים בשל סיבות כאלה ואחרות שהשכיח בהן היה מפאת שכרם הדל, העדר תוספות וגמולים. השנה הפלא ופלא. פתיחת שנת הלימודים נפתחה כסדרה. ואפילו יום קודם.

למרות ההכנות המקדימות ישנה התרגשות רבה מהולה בחששות ופחדים, וההורים חרדים לגורל ילדיהם שמתחילים את מסלול לימודיהם לראשונה כאילו הילד מתגייס לצה"ל. גם אם יש סיבה,  אין ברירה, קיימת חובה בישראל לשלוח את הילד למוסד חינוכי כבר מגיל 3 – חוק לימוד חובה.

בשונה מישראל, בארצות הברית קיימות שתי מערכות חינוך. ציבורית ופרטית. הציבורית ניתנת בחינם וממומנת כולה על ידי הרשות המקומית להבדיל מהפרטית הממומנת על ידי ההורים. על פי החוק, כל ילד מגיל 5 עד 18, חייב להיות במסגרת לימודית.  בשנים האחרונות הולכת וגוברת התופעה של לימוד במסגרת ביתית.  שנת הלימודים מתחילה בסוף אוגוסט ומסתיימת ביוני.

השבוע שנראו הילדים בשעת בוקר מוקדמת פוסעים לכיוון בית הספר, מיד תהיתי ושאלתי עצמי  האם משרד החינוך – האמון על תכניות הלימוד ונוהלי בתי הספר, אכן פועל ושואף למימוש המטרה הנישגבת של הכוונה וחינוך הילדים ? האם בבתי הספר מעצבים את הילד להצבת  גבולות ומלמדים כיצד לבלום ולהתאפק, להדריך למשמעת עצמית וריסון סיפוקים, תאוות ורצונות ? האם בבתי הספר על אף הליברליות, עדיין, נושא חינוך הילדים הוא בסדר העדיפות, או שמא, חלילה, נוכח ההתפתחות והקדמה מה שחשוב מכל ומעניין את המורים והמחנכים, הוא ללמד ידע  והשאר יבוא מאליו – על פי דרכו – להניח לתלמיד  שיעשה כאוות נפשו  ללא גבולות או גדרות.

מעמדו החברתי של המורה בארץ הוא שונה בין סוגי המורים ומגמות הלימוד. התפיסה היא שהמקצועות המדעיים נחשבים כיוקרתיים יותר ממקצועות הומניסטיים וממקצועות במדעי הרוח והחברה. כנראה, משום שהם נתפסים כפרקטיים יותר וכרלוונטיים יותר עבור ההכשרה למקצועות חשובות להמשך לימודים ולחיי העבודה והתעסוקה. בתי הספר נועדו ללימודים וחינוך הילדים. מקצוע ההוראה הוא מקצוע פרקטי מורכב, שההכרעות בו נעשות מתוך מערכת של שיקולים רבים, בין  היתר, שיקולי המלמד, עמדותיו ותפיסותיו, ואוריינטציות ערכיות, המעוגנות בניסיון החיים הכללי. עם זאת, המורה מחויב למערכת שבה הוא עובד ושאליה הוא משתייך, ולעולם, ההוראה של המורה תותאם לרציונל של בית הספר ומשרד החינוך.

חוק לימוד חובה קובע שהורה של ילד מגיל 3 ועד 18, חייבים לשלוח את ילדיהם למסגרת לימודית אחרת הם צפויים לעונשי מאסר וקנס. וזה לשון החוק: "הורים של ילד בגיל לימוד חובה, או של נער בגיל לימוד חובה חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר. לא למד ילד או נער עד גיל 15 באופן סדיר במוסד חינוך מוכר, דינו של כל אחד מהוריו מאסר שני חדשים או קנס אלף לירות, זולת אם הוכיח מעל לכל ספק סביר שעשה כמיטב יכולתו כדי שהילד או הנער ילמד כאמור" החוק עוד קובע כי  המדינה תממן את לימודי הילד ואף את הביטוח לתאונות חלילה. וזה לשון החוק: "אלה זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי :מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק זה, זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י״ב ;מי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י״א. מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה, לא ידרשו בעדו דמי הרשמה או כל תשלום אחר בעד לימודיו במוסד חינוך רשמי או בעד לימודיו במוסד חינוך".  "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד".

שחושבים על המושג חינוך מיד  ברור שמדובר בעירוב של ידע ושל מערכת ערכים. חינוך זה לצקת ולהטביע בתלמיד הרגלים שיהפכו אצלו לטבע. חינוך הוא לימוד החומר ופיתוח הרגלים. להרגיל את הילד לצורת חיים מסוימת, לנימוסים,  ולעזור לילד לגלות ולפתח את הכוחות והכישרונות הגלומים בו ובטבעו.

 בתורה ספר דברים – "בפרשיות קריאת שמע – והיה עם שמוע" - פרשת "ואתחנן" ובפרשת "עקב", העוסקות בנאום משה טרם כניסת העם לישראל,  מוזכר הצורך ללימוד ושינון, מתוך הכתוב: "ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם.."  ובמקרה אחר נכתב: "ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך..." לאמור, יש צורך בלימוד החומר ואף שינון והקניית הרגלים.

תפקידו של המורה הוא טכני וחינוכי. המשימה המוטלת על המורה לתת לתלמיד את הכלים והציוד הדרוש ללמידה, ללמד איך ללמוד, וכמובן לימוד החומר הנלמד. שלמה המלך אמר: "חנוך לנער על פי דרכו  גם כי יזקין לא יסור ממנה". אם נרגיל את הילדים ונחנכם על פי דרכם – בדרך שהם אוהבים ונעים להם ללימוד ובאהבה, שיזקינו ויגדלו, הם לא יסורו מההרגלים הטובים וימשיכו בתלם  וילמדו, יטפחו מערכת התנהגויות על פי חוקים וכללים מקובלים, עם אורח חיים ועקרונות של סבלנות, הגינות, כבוד והבנה,  וכמובן ידע בעתיד להתמודד היטב עם אתגרים.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה