בס"ד

בחירת עורך דין

רישיון לעריכת הדין בישראל מקנה את הזכות לכל עורך דין בישראל,  אשר מחזיק רישיון לעריכת דין כחוק, לייצג בכל תחומי המשפט (להוציא בתחום בתי דין הצבאיים ובתחומים מסווגים של ביטחון המדינה).

לא אחת אנו נתקלים במקרים של  אנשים בארץ ובחו"ל, בהיותם זקוקים לייעוץ משפטי,  טיפול ו/ או ייצוג בהליך אזרחי ובמיוחד בתחום המשפט הפלילי - כחשודים או נאשמים, אשר שוכרים  שירותיהם של עורכי דין שאינם מתמחים ועוסקים בתחום בו נדרש הטיפול, ואותם עורכי הדין ללא היסוס ובחוסר אחריות מקבלים על עצמם את הייצוג / הטיפול המשפטי.  

מידי יום הולך וגודל מספר משרדי  עורכי דין בישראל, אשר נוהגים כלפי לקוחותיהם כמעין חנות מכולת המספקת ללקוחות "מכל דבר קצת" ואף פעם לא מושלם ובצורה מקצועית. רבים עורכי אשר מתיימרים להבין בכל תחומי המשפט ומבטיחים לספק לקוחותיהם את הטיפול המשפטי אף שאותו התחום איננו בתחום עיסוקם ואין באמתחתם את ההבנה והידע המתאים כיצד לפעול ולטפל ברמה לפחות סבירה.  ברוב המקרים מעין אלה, הטיפול מסתיים במפח נפש מצד הלקוח, ולא אחת אף גורר הדבר נזקים חמורים שלעיתים אינם ניתנים לתיקון. מקרה קיצון הוא בתחום המשפט פלילי אשר רובו  עוסק "בדיני נפשות", בשעה שתוצאות המשפט עלולות לפגוע בחירותו של אדם, כי אז אין מקום לטעויות וספקות וכל טעות יכולה לגרום לנאשם לצאת לחופשי ושאדם חף מפשע ייכנס לכלא. ועל כן במשפט פלילי, הדרישה מהתביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר כאת השמתו של הנאשם. גם מתוך המקורות היהודים אנו למדים כי חייבים להתרות בחוטא קודם שיחטא ולהודיעו כי אם יחטא הוא מתחייב בנפשו. ואפילו את העדים חוקרים בקפדנות רבה, ואילולא זה, כל אי-התאמה בראיות או בהצגת הדברים הייתה עשויה להוביל ו/ או למנוע גזר דין חמור עד לכדי עונש מוות.

אם עושים הקבלה ומעמידים את תחום עריכת דין בהשוואה לרפואה, הרי ככל שלא יעלה על הדעת שאדם עם בעיות בלב ייגש לקבל טיפול אצל אורתופד. ולכן צריך להקפיד לא לפנות לעורך דין שאיננו עוסק בתחום התמחותו  לטפל בעניין על אחת שמדובר בתחום הפלילי. אלא,  לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין אשר עוסקים בתחום המתבקש לטיפול.

שנות הוותק של עורך הדין איננו האישו. חשוב שעו"ד שמטפל בבעיה המשפטית  יהיה בעל ידע בתחום הטיפול ועם ניסיון טיפול במקרים זהים. יכול עורך דין וותיק ככל שיהיה בעל רישיון לעריכת דין מזה עשרות שנים  שמתעסק בתחום הנדל"ן לתת מענה לבעיה משפטית בתחום עבירות ועסקאות בנכסים ונדל"ן, אך לא בהכרח בתחום הפלילי כגון: אלימות במשפחה למשל או  עריקות והשתמטות מהצבא ולא גם בתחומים אחרים כמו דיני אישות או הוצאה לפועל וכיוצא בזה,  למרות שנות עבודתו הרבה בתחום המשפטי. עורך כזה יכול רק להחמיר את הבעיה מאשר למזער נזקים.
באופן
טבעי, במקרה הצורך לשכירת שירותיו של עו"ד,  נהוג לחפש תיכף ומיד את שירותיו של עורך דין בעל השם הנפוץ במדורי הרכילות או עורך דין בעל שם מוכר וידוע. חשוב לזכור, שעורכי דין בעלי המשרדים הגדולים, המוכרים והידועים בעלי שם ומוניטין אינם בהכרח מטפלים בלקוח,  אלא עושים זאת במקומם בדרך כלל עובדיהם הזוטרים או המתמחים. לרוב, עורך דין בעל שם מוכר יעדיף את טובתו שלו על פני טובת הלקוח. כך שבמקרה ויהיה עליו לבחור בין פרסום שמו על גב חשיפת הלקוח, הוא לא ימצמץ ולא יהסס להעדיף את טובתו והאינטרס האישי שלו על פני זה של הלקוח.  טוב יעשה הלקוח שיוודא מי העורך דין שבאמת יטפל בעניינו, והאם אותו עו"ד שגובה את שכר הטרחה בעל "המותג" הוא זה שיגיע בסופו של דבר לבית המשפט במידת הצורך.

התחום המשפטי הינו תחום מאוד מגוון. בכל תחום ישנם תתי תחומים לגביהם יש לתת התייחסות ראויה. למשל: בתחום הפלילי קיימים אופציות התרחשות שונות שיכולות להתרחש מבלי כל הכנה מוקדמת. בסיטואציות מעין אלה, יש לטפל  באופן מידי ולתת מענה . התרחישים אינם בשליטת עורך הדין המטפל, חוסר הוודאות תלוי בהמון גורמים במשך כל התנהלות ההליך המשפטי כגון: הצדדים והעדים, השופטים, התובעים, הראיות, הסנגור, הנתבעים ועוד המון משתנים חיצוניים נוספים ומשום כך שאין לצפות או לחזות מה יהיו התוצאות הסופיות.  ולכן,  עורך דין שמבטיח הבטחות הצלחה ללקוח יש להיזהר ולחשוב שנית אם לשכור את שירותיו. מאוד אופייני לאדם לאהוב לשמוע את מה שהוא רוצה, וללא שום שליטה באופן פסיכולוגי, אדם ששומע את מה שהוא מצפה לשמוע, יעדיף לבחור במשמיע, ולכן לא מעט עורכי הדין משמעים ללקוח את מה שהלקוח  מצפה לשמוע על ההצלחה המובטחת בסופו של הליך ועד כמה עורך הדין יכול לסיים את הטיפול בהצלחה רבה.  עורך דין הגון וישר הוא זה שאיננו מבטיח הצלחה, אלא  מבטיח להתאמץ ולראות את טובת הלקוח בלבד ובראש סדר העדיפות, הוא עורך הדין שכדאי יהיה לשכור את שירותיו.  עורך דין אשר יטען כי יש לו קשרים והיכרות אישית עם הצד השני, כאלה ואחרים באמצעותם יכול להקל בהליך  ולהביא הצלחה מוטב לחשוב שנית.  שכן בישראל הסיכויים קלושים שאדם יסייע לידידו מתוקף היכרותם כדי להסית את ההליך.  ההחלטות בישראל  מתקבלות על בסיס ענייני על סמך ראיות ועובדות ולא חברויות או קשרים משפחתיים או פוליטיים.  ולכן, יש להיזהר מעורכי דין המבקשים ליצור רושם שעל בסיס קשרים אישיים בכוחם להוביל לתוצאה דרמטית ולהצלחה בהליך המשפטי.     

 בתחום הפלילי למשל, רוב התיקים מסתיימים בהרשעה פלילית, והסנגור שמבטיח הבטחה טרם עיון בראיות התביעה הוא שרלטן. סגירת תיק במסגרת הסדר טיעון אינה ערובה להצלחה ואינה בה להצדיק שאננות או ביטחון וחוסר דאגה. הסדר  עם התביעה יכול להסתיים בהצלחה רק לאחר עיון ולימוד חומר הראיות והעובדות בתיק, לימוד החולשות ויתרונות של צדדים, הכרת המערכת לרבות החוקים והפסיקה, וניסיון בעריכת מו"מ להסדר שיטיב עם הלקוח.  לא אחת פונים עורכי דין ללקוחותיהם הן בהצעת טיפול בעבור שכר טרחה מגוחך ונמוך והן על ידי הצגת הטיפול בהסדר מוצלח מבלי לעיין בראיות וללא שום הכנה מתאימה, הרי שאלה מקרים שמיועדים לכישלון ובוודאי לא להסדר מועיל ויעיל. ולכן, מוטב להתרחק משידול וסיפורי בדים.

בקשה לייצוג על ידי עורך דין צריכה להיות מגובה בהסכם שכר טרחה מסודר ומפורט.   שכר טרחתו של עורך דין נקבע לרוב על פי מס' רב של פרמטרים. בהסכם שכר הטרחה יעוגנו ויכתבו כל זכויותיו וחובותיו  של העורך דין והנושאים  בהם יטפל, מהות הטיפול,  היקף עבודת העורך דין, מי יטפל וייצג את הלקוח בפועל וכמובן עלות שכר הטרחה. חישוב שכר הטרחה תלוי בהיקף העבודה הנדרש, במורכבות הטיפול, בבחינת תרחישים ובעיתיות מיוחדת, משך הטיפול שיידרש לאותו העניין המשפטי, קושי וחומרת המקרה שמובא לטיפולו של עורך הדין, מס' הערכאות לטיפול, המרחק הגיאוגרפי של משרד עורך הדין ביחס לאזור הטיפול / הדיון המשפטי ועוד כהנה פרטים וגורמים נוספים.  תנאי התשלום  הם לא פחות חשובים שיוגדרו וכן אם שולם בהעברה בנקאית, בהמחאה או במטבע חוץ – דולר / יורו וכו'. לרוב,  הוצאות  נלוות אינן כלולים בשכר הטרחה והן ישולמו בהתאם לצורך. חשוב לזכור ולוודא שאלה יהיו מוגדרים בהסכם.

משרד עורכי דין "אורי דרשן הכהן" מעניקים  ייצוג  ליווי , ייעוץ סיוע  וטיפול משפטי, לפתיחת הידברות, להסדרת ההליכים בתחומים רבים, ביניהם  משפט פלילי אזרחי וצבאי לשוהים בישראל ואלה בחו"ל.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.ilפרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה