בס"ד

הוצאה לפועל

חייבים רבים סבורים, כי במקרה ונפתח נגדם תיק הוצאה לפועל בגין חוב, והם אינם מסוגלים לשלם את מלוא החוב, הרי שעולמם הולך להיחרב עליהם. חייב הינו אדם שניתן לחובתו פסק דין של בית משפט בגין חוב או מכוח שטר.

תכלית חוק ההוצאה לפועל – הוצל"פ, נועד להגן על חייבים אשר לאור מצבם הכלכלי אינם יכולים לעמוד עוד, בתשלום החוב הפסוק וכן לשמור גם על זכויות היסוד שלהם. החוק בא להתחשב בחייב תוך מניעת ירידה לחייו , הגנה ושמירה על כבוד האדם וחירותו.

החוק בישראל מאפשר לחייבים למחוק את חובותיהם, כמובן בכפוף לתנאים מסוימים ונקיטת  מספר הליכים בהוצאה לפועל. בין על ידי הסדר תשלומים בין אם בהסכמה עם הזוכה ובין אם מכוח צו תשלומים ובמקרים בהם ישנם מספר רב של תיקים פתוחים, ניתן לבקש לאחד את התיקים לתיק אחד.

חוק ההוצאה לפועל מעניק לחייב  אפשרות להסדיר את חובו.  הזוכה חייב להמציא לחייב “אזהרה”, בנוגע לחוב, ממועד המצאת האזהרה יש לחייב 20 ימים לפעול טרם יינקטו כנגדו הליכי הוצאה לפועל. במהלך 20 הימים עומדים בפני החייב האפשרויות להסדיר את החוב או לשלמו כפי שנקוב באזהרה במלואה או להגיש בקשה לתשלומים לחילופין התייצבות בלשכת ההוצאה לפועל לצורך חקירת יכולת וכמובן בקשת התנגדות והתכחשות לחוב. 

במסגרת תיקון לחוק ההוצאה לפועל, יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות להשהות הליכים כנגד חייבים, בכדי לאפשר להם אפשרות לנקוט בעצמם בהליכי פשיטת רגל, מקום שבו נוכח הרשם לראות, כי אין תועלת בהליכי ההוצאה לפועל.

הסיבה העיקרית שבגינה חייבים מכניסים את עצמם להליכי פשיטת רגל, הינה רצונם לקבל  צו הפטר.  הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר לכנס את נכסי החייב ולחלקם בין נושיו, מתוך רצון לשמור ולהגן על קניינם של הנושים. הליכים אילו נועדו ליתן לחייב שמזלו לא שפר עליו, הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, ולקיים עצמו בדרך מכובדת מתוך רצון לשקמו מחדש, על ידי הפטרתו מחובותיו.

רבים נוטים לחשוב, כי הדרך לקבלת צו הפטר באמצעות נקיטת הליך פשיטת רגל, היא קצרה. הדרך והשיקולים שבית המשפט שוקל למתן צו הפטר לעיתים רצופה במהמורות.

השיקולים שהותוו במהלך השנים, לבחינת בקשה למתן צו הפטר, נעשית תוך בחינת פרמטרים רבים בין היתר למשל היקף חובותיו של החייב ותום ליבו של החייב. חייב שנהג במהלך הליך פשיטת הרגל בחוסר תום לב, מתוך מטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, אינו זכאי לקבל צו הפטר. שיקולים אלה כוללים בין היתר בדיקת נסיבות קריסתו של החייב ואופן יצירת החובות. שיקולים נוספים שיש בהם עניין והשפעה מכרעת בבקשת ההפטר  הם כושר השתכרותו העתידי של החייב, ובחינת מאמץ מצדו של החייב למצות פוטנציאל השתכרותו במסגרת ההליך.

 כאשר הנושים מסכימים למתן צו הפטר הדרך, לקבלת הצו הינה קלה יותר. לעומת זאת,  שנושי החייב מתנגדים למתן הצו, על אחת כמה כאשר מועלים עד ידם נימוקים כבדי משקל  בדמות אי מימוש נכסי החייב או מיצוי כל אפשרויות המימוש, הדרך לקבלת הצו מתארכת ולעיתים במקרים המתאימים, גם נכשלת.

תום הלב של החייב נבחן ביחס לשתי תקופות, לפני הגשת הבקשה, דרך היווצרות החובות והתנהגותו של החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל. החייב יצטרך  לשכנע את בית המשפט כי הסתבכותו הכלכלית נבעה מפעילות עסקית ולא מחוסר תום לב כגון: הימורים, גניבה וכיוצא בזה,  וזאת להימנע מניצול לרעה את הליכי פשיטת הרגל.

יואר, הפטר אינו חל על חובות של פושט הרגל וחוב מזונות. בית המשפט העליון פסק, במישור העקרוני, צו הפטר מסיים את הליך פשיטת הרגל. אלא שבחוב מזונות צו ההפטר איננו חל וחוב המזונות יישאר על כנו.

טיפול מהיר, יעיל ומקצועי יאפשר הן לחייב לקבל הגנה אמיתית מפני הנושים, ויאפשר ביטול חובות ואף קבלת צו ההפטר והגנה על הרכוש.  והן לנושים שמעוניינים לגבות חובות ואת הכסף המגיע מבעל החוב.

ייצוג נושים על ידי עורך דין בתחום ההוצאה לפועל על החייבים, כולל שליחת מכתבי התראה, הגשת תביעות פינוי ותביעות כספיות, הגשת בקשות לסעדים זמניים במקרה הצורך, הגשת תובענות, פסקי דין, שיקים ושטרות ללשכת ההוצאה לפועל, ניהול ההליכים המשפטיים הן בבית המשפט והן ניהול התיק בהוצאה לפועל, מימוש וכינוס נכסים, נקיטת הליכי פש”ר – פשיטת רגל , התמנות כבעלי תפקידים מטעם בית המשפט, מימוש נכסים במסגרת הליך פשיטת הרגל, ועוד. לעומת זאת, ייצוג נתבעים חייבים על ידי עורך דין בהליכי הוצאה לפועל בין היתר, הוא ייצוג משפטי והגנה מפני תביעות, הגשת בקשת רשות להתגונן, התנגדויות מפני ביצוע שטרות, התנגדויות מפני תובענות, טיפול וייצוג בהליכי מימוש נכסים ומפני נושים בהליכי פשיטת רגל, ייצוג חייבים במסגרת הליך פשיטת רגל, הגשת בקשה למתן צו כינוס, הגשת בקשות להסדר נושים.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה