בס"ד

חקירות מצ"ח – ייעוץ משפטי, הכנה לחקירה, שחרור ממעצרים וטיפול בעריקים ומשתמטים

מטעמים מובנים, דין משמעתי בצבא הוא נושא בעל חשיבות נרחבת. חוק השיפוט הצבאי תשט"ו – 1955, קובע דין פלילי ביחס לכל אלו הנתונים לשיפוט צבאי (ובכלל זה חוגרים ואנשי קבע – קצינים ונגדים). אלו נתונים לטיפולה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), אשר מוסמכת לחקור כל חשד לעבירה. לעניין זה, גם גורמים צבאיים אשר נתפסו בנסיבות אזרחיות על ידי משטרת ישראל בחשד לפלילים, יועברו לחקירת מצ"ח לרבות עריקים ומשתמטים משירות צבאי.

עבירה צבאית היא למעשה אי עמידה בפקודות שאליהן כפוף מי שנתון לשיפוט הצבאי המדינת ישראל. קיים ספקטרום נרחב של עבירות צבאיות, החל מהיעדרות מן השירות שלא ברשות  - נפקדות, עריקות והישתמטות, דרך שורה נרחבת של עבירות משמעת (פגיעה במשמעת הצבא, התנהגות בלתי הולמת, סירוב פקודה), ועד עבירות חמורות יותר, כגון: שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא, הוצאת רכוש מרשות הצבא, שימוש בלתי חוקי בנשק, הוצאת נשק מרשות הצבא ועוד.                                                                                        

התביעה הצבאית (פרקליטות צבאית) אחראית על הגשת כתב אישום צבאי, בהתאם לחומר החקירה שנאסף על ידי מצ"ח ומייצגת את הצבא בכל דיון הנערך בבית דין צבאי, בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו- 1955 .

פרקליטות עריקים מגישה אישומים לבית הדין הצבאי בעיקר בשתי עבירות: היעדר מן השירות שלא ברשות ועריקה.

על פי החוק, על מנת להוכיח כי חייל ביצע עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, על התביעה להוכיח שלושה יסודות: עצם היותו חייל, העובדה שנעדר מן השירות,  וכן שלא היה הצדק או היתר סביר להיעדרותו. בניגוד לעבירה זו, על מנת להוכיח עבירה של עריקה, על התביעה להוכיח יסוד נוסף של כוונה שלא לחזור לצבא.

עריק או משתמט שמרכז חייו בחו"ל אינו פטור מחובת שירות צבאי.  גם אלה בעלי משפחות המתגוררים בחו"ל דרך קבע שנעדרו משירות צבאי או השתמטו, מוזנים במחשבי ביקורת הגבולות והמשטרה, הם יעצרו מיד בכניסתם לארץ ויועמדו למשפט בפני בית דין צבאי כמו כל אזרח המתגורר בארץ שביצע את אותה העבירה. 

מדיניות הטיפול של פרקליטות עריקים בהתאם לאוכלוסיות,  הם שונות:                         עריקים משירות סדיר - ככלל, כתב אישום יוגש נגד עריק משירות סדיר שמשך היעדרותו הנוכחי הינו 75 ימים רצופים לפחות או שמשך כלל ההיעדרויות שביצע בעברו, כולל ההיעדרות הנוכחית, הינו 75 ימים לפחות, ומשכה של ההיעדרות הנוכחית הינו 30 ימים לפחות. כאשר משך ההיעדרות קצר יותר, לרוב,  יועבר עניינו של העריק זה לדין משמעתי.      

עריקים משירות מילואים - ככלל, כתב אישום יוגש נגד עריק מילואים שהיעדרותו משירות המילואים הינה שנה אחת לפחות או שסך משך היעדרויותיו בחמש השנים האחרונות הינו שנה אחת לפחות. כאשר משך ההיעדרות קצר יותר, ככלל יועבר עניינו של החייל לדין משמעתי.

עריקי בקו"ם -  הינם עריקים משירות סדיר, שזמן קצר לאחר גיוסם החלו בהיעדרות מן השירות. המועד שעבר בין גיוסם לבין תחילת ההיעדרות הינו כה קצר עד כי לא ניתן להניח לגביהם, כי מפקדיהם סברו בתום לב שנתקבלו כדין לשורות הצבא. ככלל, כתב אישום יוגש כאשר משך ההיעדרות מן השירות הינו 120 ימים לפחות. כאשר משך ההיעדרות קצר יותר, ככלל יועבר עניינו של החייל לדין משמעתי.                                                              

משתמטים – הם אלה שנשלח אליהם צו גיוס כדין, אך בחרו שלא להיענות לו ולא התייצבו במועד שנועד לגיוסם. ככלל, כתב אישום יוגש כאשר משך ההשתמטות עולה על שנה אחת לפחות ממועד הקריאה לשירות. כאשר משך ההיעדרות קצר יותר, ככלל יועבר עניינו של החייל לדין משמעתי.

סוגית מעצרם של משתמטי חו"ל הינה סוגיה שהעסיקה רבות את בתי הדין הצבאיים. משתמטי חו"ל מוגדרים כצעירים המיועדים לגיוס, שלא התייצבו ליום גיוסם ובמקום זאת היגרו לחו"ל, שם שהו שנים ארוכות. שאלה משפטית עלתה בנוגע למעצרם של משתמטי חו"ל שזיקתם לארץ הייתה קלושה, ושאלת מעצרם הסגור מאחורי סורג ובריח אינה ברורה כלל. מקרה שכזה, עלה בבית הדין הצבאי באחד המקרים, שם נקבע שלגבי משתמטי חו"ל יש לבחון את הנסיבות האישיות וכן את מידת הזיקה של המשתמט למדינת ישראל. באותו עניין, לאחר שבחן את נסיבות המקרה, הורה בית הדין הצבאי לערעורים על מעצרו הפתוח של הנאשם, וזאת בשל זיקתו הקלושה לארץ. ואולם, בדרך כלל עריקים ומשתמטי חו"ל צפויים בשעה שישובו לארץ לעונש מאסר וכן רישום פלילי, וכמובן יהיה עליהם להשלים את שירותם הצבאי.

מחיקה של רישום פלילי אפשרית באמצעות פנייה לנשיא המדינה בבקשה מנומקת למחיקת הרשעה פלילית. נשיא המדינה רשאי מתוקף סמכותו מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, להורות על מחיקה של הרשעה פלילית, בהתייעצות עם הפרקליט הצבאי הראשי. יש לציין, כי עריק או משתמט שביסס את חייו בחו"ל ובמקרה שבו מדובר בחייל, הן לאור גילו הצעיר והן לאור השירות הצבאי והתרומה למדינה, קיימת נכונות להיענות לבקשה, בייחוד במקרים שבהם שירותו הצבאי של החייל הינו ללא דופי.                                               

בקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה יכולה להיענות בקיצור תקופת ההתיישנות, אשר יכולה להוביל למחיקת העבירה הפלילית.

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה