בס"ד

ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין פלילי" מעניק ייעוץ, ליווי וסיוע בתחומים רבים, ובין היתר ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה. המשרד עובד בצורה דיסקרטית ואמינה, תוך ניצול כלל האמצעים העומדים לרשותו של המתלונן או הנפגע. לאורך שנות פעילותו, עזר המשרד למספר רב של לקוחות למצות את זכויותיהם במלואם.

קורבן עבירה

סעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א – 2001 מגדיר נפגע עבירה כ"מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון". מעבר לכך, מגדיר החוק שלהלן, את זכויות נפגע עבירה פלילית, וכפי שניתן לראות, פרט למי שנפגע באופן ישיר על ידי העבירה, החוק מכליל גם את הנפגעים מכוח הפגיעה (נפגעי עבירה) במי שהעבירה גרמה למותו. העבירה המדוברת יכולה להיות על מגוון רב של חוקים, כמה מתוכם יפורטו להלן. ענישה על כל אחד מחוקים אלו נקבעת בהתאם לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

זכויות נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה שלהלן, בהתאם לסוג וחומרת העבירה שנעשתה (א. נפגעי עבירה ב. נפגעי עבירות מין ואלימות. ג. נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה), מעניק לנפגעים מגוון זכויות:

נפגעי הטרדה מאיימת

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001 קובע כי הטרדה מאיימת מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שלוש שנות מאסר. על פי סעיף 2 לחוק שלהלן, הטרדה מאיימת הינה: "הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו". החוק מעניק לנפגע עבירה את הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת, באמצעותו ניתן למנוע מהמטריד ליצור קשר עם המתלונן ואף לשהות במרחק מסוים ממנו, או להטרידו בכל דרך אחרת. כמו כן, מונע הצד מהמטריד לשאת נשק מכל סוג, גם אם ניתן לו באופן חוקי או מתוקף תפקיד בטחוני.

נפגעי אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א - 1991 מגדיר מיהו בן משפחה, ומעניק את הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, המיועד להרחיק את האדם האלים. החוק תקף במקרים שבהם אדם נהג באלימות בבני משפחתו, או שהתעלל בו, או שביצע עבירות מין, או אם קיים בסיס סביר בהתאם להתנהגותו של אדם כי הוא עלול לפעול כך.

נפגעי הטרדה מינית

הטרדה מינית נחשבת לעבירה פלילית, ותלונה על הטרדה מינית יכולה להוביל לחקירה משטרתית (חקירה פלילית), הדורשת ייצוג משפטי פלילי על ידי עורך דין פלילי. הרשעה בעבירה זו משמעה תיק פלילי. חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, נחקק במטרה לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים ולמנוע ניצול יחסי מרות. בהתאם לחוק, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי כספי למתלונן או המתלוננים. קיימת חובת דיווח על עבירה פלילית ובהתאם לכך, גם על עבירה מסוג של הטרדה מינית. יש לציין, כי הדין הפלילי תקף גם על תאגידים, כלומר קיימת אחריות פלילית של תאגיד לדווח על ביצוע עבירה מסוג זה עם התגלותה, לרוב במקרה של הגשת תלונה על ידי עובד ובמקביל להליכים הפליליים גם לפעול בכל האמצעים שברשות התאגיד על מנת למגר את התופעה.

זכויות נוספות לנפגעי עבירה ומתלוננים

לנפגעים הזכות לקבל הגנה ממבצע העבירה ואף מקרוביו - ניתן לאסור מסירת פרטים אישיים של הנפגע, זכות הנפגע בעבירת מין ו/או אלימות להימנע מעינוי דין על ידי קיום הליכים בזמן סביר, זכות נפגעי עבירות מין ואלימות לא להיחקר על עברם המיני (אלא באישור מיוחד), זכותו של מתלונן על עבירת מין ו/או סחר בבני אדם להעיד לא בנוכחות הנאשם, זכות נפגע ומתלונן לבקש להרחיק את עבריין המין מסביבתו עם סיום המשפט או לאחר שהשתחרר ממאסר.

כמו כן, לנפגעים ומתלוננים הזכות לקבל מידע על כל שלבי ההליך הפלילי שמתנהלים נגד עובר העבירה וזכותם להיות נוכחים בהליך המתנהל, כמו כן, זכותם לעיין בכתב האישום שמוגש, זכותם של נפגעי עבירות מין ואלימות לליווי מאת גורם לבחירתם בשלבי החקירה וגם במשפט, זכות נפגעי העבירה לעיין בערעור ואף לצלם את הנימוקים וההחלטות השיפוטיות.

זכות נוספת וחשובה לא פחות היא הזכות להביע עמדה – מוענקת לנפגעי עבירה הזכות להגיש ערעור על החלטה שלא להעמיד לדין או שלא לחקור את הנאשם בעקבות חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות מספיקות לקביעת אשמה, זכות נפגע העבירה להביע עמדה גם בנוגע להסדר טיעון ועיכוב הליכים נגד הנאשם, כן, זכות חשובה שמוענקת היא הזכות להגיש הצהרה על הנזקים שנגרמו לנפגע העבירה בגין העבירה – בית המשפט נותן משקל רב להצהרה זו במתן גזר הדין וכן בבואו לפסוק על גובה הפיצויים לנפגע העבירה. יתרה מכך, זכותם של נפגעי עבירות מין ואלימות להביע עמדתם בפני ועדת שחרורים וגם בנושאים כגון עיכוב הליכים וחנינה.

ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה

לאור כל הנאמר לעיל, חשיבות ייצוג מתלוננים ונפגעי העבירה הינה קריטית ראשית על מנת לאפשר הגנה הולמת לנפגע העבירה, שנית על מנת לממש את כל זכויותיהם המגיעות על פי דין ואחרון וחשוב לא פחות, על מנת למצות את הדין עם מבצע העבירה.

אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין פלילי

המשרד מעניק ייעוץ משפטי למתלוננים ונפגעי עבירה. משרדנו הינו בעל ניסיון רב שנים בייצוג מתלוננים או נפגעי עבירה בהליך פלילי או קובלנה פלילית פרטית. הייצוג כולל את כלל השלבים הנדרשים, לרבות ייצוג הנפגע או המתלונן בחקירה ובמשפט פלילי, ותוך ליווי הלקוח לכל אורך התהליך ומתן ייצוג בפני כל גוף שאליו יידרש להגיע, תוך שמירה על זכויותיו ומיצוי הדין עם מבצע העבירה. המשרד הינו בעל ניסיון עתיר שנים בליווי ומציאת פתרונות יעילים ויצירתיים ככל שנדרש.

צרו קשר עוד היום בטלפון 6566667–03 ונשמח לסייע גם לכם

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה