בס"ד

עבירות נוער - קטינים ונערים - ייצוג בעבירות נוער בבתי משפט לנוער

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין פלילי" מעניק ייעוץ, ליווי וסיוע משפטי בתחומים רבים, ובין היתר בטיפול בקטינים המואשמים בעבירה פלילית. לאורך שנות פעילותו, עזר המשרד למספר רב של נערים בכדי לעמוד על זכויותיהם ולממשם.

אחריות פלילית לקטין

על פי חוק העונשין, תשל"ז – 1977, אחריות פלילית תקפה גם על קטין אשר ביצע עבירה, בתנאי שגילו בעת ביצוע העבירה הינו 12 שנים ומעלה. יחד עם זאת, ניתן לומר כי מרבית סעיפי החוק תקפים אולם בצורה מוגבלת יותר. כך לדוגמא, עד לגיל 14 רשאית המשטרה להחזיק קטין במעצר לפרק זמן של 12 שעות בלבד (24 שעות אם הקטין הוא מעל גיל 14), ובמידה שנדרשת חקירה נוספת, אזי ניתן להאריך את תקופת המעצר בפרק זמן נוסף של 12 שעות בלבד (או 24, לפי העניין). לאחר פרק זמן זה, על המשטרה להביא את הקטין בפני שופט או לשחררו. השופט רשאי להאריך את מעצרו של הקטין בתקופה של 10 ימים, ולאחר מכן ב-10 ימים נוספים בלבד. כמו כן, קיימות הגבלות מסוימות על מעצר קטין, כמו החובה של המשטרה להודיע מיד להוריו או לקצין המבחן, האפשרות להגיש ערר על מעצר של קטין, וכן החובה להחזיקו בבית מעצר מיוחד המיועד לקטינים בלבד!

הליך משפטי

גם בנושא ההליך המשפטי, קיימות זכויות רבות יותר לקטין: תחילה, קטינים נשפטים בפני בית משפט לקטינים, המוסמך ומנוסה בתחקור וטיפול בנאשמים שאינם בגירים. רוב העבירות הפליליות שבגינם מוגשים כתבי אישום לקטינים נידונות בבית משפט השלום לנוער, למעט פשעים חמורים – המובאים לדיון בבית משפט מחוזי לנוער. חשוב לציין עוד כי בניגוד לבגירים, ניתן לשפוט קטין בפרק זמן של עד שנה מיום ביצוע העבירה, שלאחריו נדרש אישור מיוחד מהיועץ המשפטי לממשלה.

ייצוג

ראשית, הקטין זכאי לנוכחות של הוריו בכל שלב, למעט סיבות מיוחדות שבהן בלבד יהיה רשאי בית המשפט למנוע את נוכחות ההורה בהליך. בית המשפט יזמן את ההורה לכל דיון או הקראת כתב אישום שיוגש נגד ילדו. יתרה מזאת, רשאי בית המשפט אף לצוות על הבאת ההורה על ידי המשטרה, במקרה וזה לא התייצב לדיון על דעת עצמו.

מעבר לכך, כקטין, זכאי הנאשם לעזרה מבית המשפט בכל הנוגע ליישום תקין של ההליך והגנה על זכויותיו, וזאת בניגוד להליך משפטי של בגירים, האחראים על עצמם. כך, אחראי בית המשפט לעזור לקטין בתחקור ותשאול העדים במידה ולא מונה לו סנגור. כמו כן, בנוסף לקטין עצמו או לסנגורו, יהיה רשאי גם ההורה לטעון טענות מטעם הקטין. למותר לציין כי הוריו של הקטין או הקטין עצמו זכאים בכל שלב למנות סנגור עבורו.

אזהרה, דרכי טיפול וענישת קטינים

באם בית המשפט מצא את הקטין אשם ומצא כי לא ניתן להימנע מענישה באמצעות דרך טיפול אחרת אשר יפורט מטה, אזי דינו של הקטין יהיה כדין בוגרים עם הסייגים הללו: ניתן להחזיק את הקטין במעון נעול במקום במאסר, עונש מוות אינו אופציה עבור קטין, בית המשפט יתחשב בגיל הקטין בשעה שביצע את העבירה, עונש מאסר לא יוטל על קטין אשר טרם מלאו לו 14 שנים (בזמן מתן גזר דין), הקטין לא יוכל להיות אסור עם בוגרים, לא חלים על הקטין החובה לעונש מינימום או חובה להטיל עליו עונש. מן הראוי לציין, כי לקטין/לנציגיו הזכות להגיש ערר על גזר הדין במהלך 45 ימים מרגע מתן גר הדין.

בית המשפט יעשה כל שביכולתו כדי להימנע מענישת קטין באמצעות הפעלת דרכי טיפול:

ישנם מקרים בהם בית המשפט בעל הסמכות לשחרר קטין אשם ללא צו באמצעות אזהרה. כן, יוכל בית המשפט להורות על דרכי טיפול במקום מתן עונש כדלקמן: להעביר את הקטין להשגחת אדם שמצא לראוי, להעמיד קצין מבחן שיפקח עליו למשך 3 שנים, להורות לקטין להימצא במעון יום/ מעון/מעון נעול (במקום במאסר), מתן קנס ותשלום מטעם הקטין של הוצאות משפט ופיצוי לצד הניזוק, עבודות שירות לציבור, להחתים את הקטין על התחייבות להתנהגות נאותה בעתיד וכו'.

חשיבות ייצוג משפטי

ניתן לראותו כי כאשר מדובר בקטינים, מעבר לעובדה כי תחום הסמכויות של המשטרה או בית המשפט הינו מוגבל יותר, אף ניתן לומר כי הזכויות והאפשרויות העומדות בפני הקטין הינן נרחבות יותר, ולא תמיד הן מעוגנות בצורה מסודרת. השאיפה היא להקל על הדין כאשר מדובר בקטין, וקיימות דרכים רבות שבהן ניתן להגן על זכויותיו של הקטין, אשר עומדות לו רק מתוקף היותו קטין. מסיבות אלה ולאור העובדה כי אינו בגיר ומנוסה, זקוק הקטין להגנה משפטית מקיפה וחשוב שזו תינתן לו על ידי עורך דין מנוסה אשר מכיר את חוקי המשפט הישראלי על בוריים ובראש ובראשונה בתחום של עבירות נוער.

אורי דרשן הכהן - משרד עורכי דין

אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין, מעניק ייעוץ, סיוע וייצוג משפטי לקטינים תוך ליווי הקטין והוריו לכל אורך התהליך ומתן ייצוג משפטי פלילי בפני כל גוף שאליו יידרש להגיע, לרבות חקירה משטרתית, דיונים בבית משפט לנוער וטיפול בבקשות שונות כגון ערר על גזר דין, פעולה למען עשינה קלה יותר, למימוש זכויות הקטין וסיום הליך פלילי בדרכי טיפול במקום בענישה ועוד. המשרד הינו בעל ניסיון עתיר שנים בליווי ומציאת פתרונות יעילים ויצירתיים ככל שנדרש.

צרו קשר עוד היום בטלפון 6566667–03 ונשמח לסייע גם לכם

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה